Sztuczna inteligencja przyszłością kolei

kolej

Cyfrowa rewolucja, która jest oparta na wiedzy i przełomowych rozwiązaniach technologicznych, daje przewoźnikom kolejowym nieosiągalne do tej pory możliwości rozwoju, zwiększania efektywności operacyjnej oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony transportowanych ładunków. Wykorzystanie potencjału drzemiącego w technologii sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence, AI) jest obecnie jednym z kluczowych czynników budujących konkurencyjność spółek przewozowych i determinujących ich pozycję rynkową.

Branża kolejowa już w 2014 roku rozpoczęła realizację strategii cyfryzacji kolei, która zakłada zwiększenie poziomu automatyzacji i wykorzystania nowych technologii, znaczne poprawianie dostępności i jakości usług kolejowych, wzmocnienie efektywności przewozów czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa ładunków transportowanych drogą kolejową. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim osiągnięcie zrównoważonego rozwoju transportu i transformacji w kierunku mobilności neutralnej klimatycznie.

„Do 2050 r. Unia Europejska chce, by Europa stała się kontynentem neutralnym dla klimatu. Kolej odgrywa kluczową rolę w transporcie. Dlatego w ramach realizacji unijnych inicjatyw politycznych, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, znajdują się takie wyzwania, jak: podwojenie ruchu kolejowego dużych prędkości do 2030 roku i potrojenie go do 2050 roku, a także wzrost kolejowego ruchu towarowego o 50% do 2030 roku i podwojenie go do 2050 roku. Jednak, aby osiągnąć te ambitne cele, kolejowe przewozy towarowe wymagają znacznego pobudzenia, przede wszystkim przez wzmocnienie efektywności przewozów, poprawę zdolności przepustowej, zwiększenie poziomu automatyzacji pociągów i robotyzacji kluczowych procesów. Realizacja tych celów jest możliwa tylko przez wykorzystanie innowacyjnych technologii. Potencjał polskiej kadry inżynierskiej, naukowej i informatycznej oraz współpraca z biznesem jest realną szansą dla dokonania modernizacji polskiej kolei i zwiększenie jej udziału w przewozach pasażerskich i towarowych” – powiedziała Grażyna Kuś, CFO w Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o.

Nowe technologie w transporcie kolejowym

Obecnie firmy technologiczne, które opracowują rozwiązania dla branży kolejowej, w dużej mierze koncentrują się na badaniu i rozwijaniu technologii zwiększających poziom automatyzacji, w tym innowacji wykorzystujących sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy (z ang. Internet of Things, IOT), nawigację satelitarną czy zaawansowane urządzenia, które potrafią zbierać i analizować dane pochodzące „prosto z torów”. Przykładem takiego rozwiązania jest System GeoTrainAI, który został opracowany przez polską spółkę Meritus Systemy Informatyczne sp. o.o.

System GeoTrainAI składa się z niewielkich lokalizatorów, analitycznego oprogramowania Big Data oraz internetowej platformy GeoTrainAI.com służącej do monitorowania ruchu pojazdów kolejowych i kluczowych parametrów pojazdów kolejowych. Lokalizatory, w połączeniu z technologiami cyfrowymi o dużej mocy obliczeniowej, zbierają ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym na całej długości realizowanych tras i poddają je analizie z wykorzystywaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Dane przechwytywane przez System GeoTrainAI dotyczą m.in. aktualnej lokalizacji taboru (z dokładnością do 1,5 metra), liczby i czasu postojów, pokonanego dystansu, specyficznych zdarzeń na trasie czy prędkości, z jaką porusza się pociąg.

Dodaj komentarz