Cztery wyzwania związane z migracją do chmury w organizacjach ochrony zdrowia

sektor ochrony zdrowia

Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń, stwierdził, że organizacje sektora ochrony zdrowia na całym świecie (Healthcare Organizations – HCOs) przyspieszyły migrację do chmury i zwiększyły związane z nią wydatki, ale wiele z nich prawdopodobnie przecenia swoje możliwości w zakresie ochrony środowisk chmurowych.

Na zlecenie Trend Micro firma Sapio Research przeprowadziła badania wśród ponad 2500 osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, z 28 krajów i różnych sektorów gospodarki, w tym ochrony zdrowia. Z badania tego wynika, że w tym ostatnim sektorze 88% organizacji przyspieszyło migrację do chmury z powodu pandemii. Trzy główne przyczyny tej decyzji to praca zdalna, cięcia kosztów i większa elastyczność technologii informatycznych.

Szybka migracja do chmury

Oto cztery najważniejsze wyzwania, którym musiały stawić czoła organizacje ochrony zdrowia podczas przenoszenia się do środowisk chmurowych:

  • Niedobór wykwalifikowanych pracowników. 43% respondentów stwierdziło, że niedobór pracowników mających odpowiednie kwalifikacje jest trwałą barierą, która utrudnia migrację do chmurowych rozwiązań zabezpieczających.
  • Bieżące operacje. Wśród wyzwań związanych z ochroną obciążeń w chmurze wymieniano tworzenie i stosowanie reguł (34%), instalację poprawek i zarządzanie podatnościami (32%) oraz błędy w konfiguracji (32%).
  • Wzrost kosztów. Po migracji 43% ankietowanych zwiększyło nakłady inwestycyjne i płatności za usługi zlecane na zewnątrz, natomiast 39% przeznacza więcej na koszty operacyjne i szkolenia.
  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Tylko 40% respondentów jest pewnych, że prawidłowo wykonuje swoje zadania w ramach modelu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Choć migracja do chmury nie jest prosta, można ją ułatwić i usprawnić, używając odpowiednich narzędzi zabezpieczających.

„Bezpieczeństwo nie jest odrębną funkcją, lecz jednym z aspektów budowania większej całości. Mechanizmy zabezpieczeń pomagają zespołom w efektywniejszym budowaniu systemów w chmurze” ― powiedział Mark Nunnikhoven, wiceprezes ds. badań środowisk chmurowych w firmie Trend Micro. „Bezpieczeństwo może wspomagać tworzenie systemów w chmurze. Kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwych narzędzi i znajomość używanych platform”.

Sektor ochrony zdrowia znajduje się na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19, a transformacja cyfrowa może korzystnie wpłynąć zarówno na jego produktywność, jak i na opiekę nad pacjentami w tym krytycznym okresie. Trzeba jednak pamiętać, że rozszerzona infrastruktura cyfrowa zwiększa obszar narażony na ataki.

Odpowiednie rozwiązania gotowe do pracy w chmurze sprawią, że organizacje ochrony zdrowia będą mogły osiągać maksymalne korzyści z przetwarzania w chmurze bez narażania newralgicznych systemów lub danych pacjentów na ryzyko. Takie narzędzia wykrywają również błędy w konfiguracji, automatyzują instalowanie poprawek i zarządzanie regułami oraz umożliwiają integrowanie zabezpieczeń w środowiskach DevOpS, zarówno chmurowych, jak i lokalnych.

Dodaj komentarz